Với mục đích nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; nâng cao chất lượng công tác quản lý, quản trị nhà trường, ngày 11/11, tại Trường Mầm non xã Yên Mỹ, phòng GDĐT huyện Thanh Trì tổ chức kiến tập chuyên đề “ Quản lý nuôi dưỡng và VSATTP trong các cơ sở Giáo dục mầm non trên địa bàn ...